Loading...

Det blir allt mer populärt, både i Stockholm och i resten av landet, att installera utomhusbelysning som lyser upp verandan eller delar av trädgården året runt.

Under den mörka tiden på året blir det becksvart utanför rutan redan på eftermiddagen, och vill man se vad som försiggår utanför huset, eller kanske bara njuta av sin vintervackra trädgård, finns det stora fördelar med utomhusbelysning.

Utomhusbelysning

Vissa skapar magiska vinterträdgårdar, inte minst inför jul- och nyårshelgerna, medan andra nöjer sig med en mer modest ljussättning. Hur man än väljer att arrangera sin utebelysning måste man alltid vara noga med säkerheten och med vilka produkter man väljer.

”Elprodukter utomhus blir utsatta för fukt oavsett väder, och fukt och elektricitet är en farlig kombination. Vill du installera utomhusbelysning ska du alltid vända dig till en behörig elektriker”

Vill man kunna använda elprodukter utomhus så ska man alltid låta installera ett uttag på utsidan av huset. Under inga omständigheter ska man ha en permanent koppling som är beroende av att el dras inifrån huset.

De uttag som används måste vara skyddsjordade och försedda med jordfelsbrytare. Elprodukter utomhus såsom belysning och infravärme blir utsatta för fukt oavsett väder, och fukt och elektricitet är en farlig kombination.

Utomhusbelysning

Vill du installera utomhusbelysning ska du alltid vända dig till en behörig elektriker, som kan installera ett skyddsjordat uttag avsett för utomhusbruk, eller koppla in fast armatur. Vi hjälper dig gärna med utomhusbelysningen i din trädgård, oavsett om det gäller att lysa upp hela trädgården eller att installera en lampa ovanför garageporten.

Elsäkerhet utomhus

När du köper in belysning för utomhusbruk ska du alltid titta efter CE-märkning och IP-beteckning. CE-märkningen är ett EU-krav och garanterar att produkten följer EU-standard med avseende på säkerhet, kvalitet och miljö.

Utomhusbelysning

I princip alla elprodukter som säljs i Sverige är CE-märkta, så det är framför allt när du letar på begagnatmarknaden eller i antikaffärer och till exempel hittar någon fin lampa som det är bra att kolla lite extra på märkningen.

IP-beteckningen anger produktens skalskydd och motståndskraft mot fukt. Den första siffran i numret anger hur tätt skyddet är mot till exempel damm och går från noll till sex, där sexan innebär helt dammtätt.

Utomhusbelysning

Den andra siffran anger motståndskraft mot fukt, och det är framför allt den som är intressant när det gäller utebelysning. Elprodukter som används utomhus ska ha ett så kallat strilskyddat utförande och en IP-märkning på minst IPX4, där fyran alltså anger fuktskydd. En sådan produkt kan stå ute i regn, snö och blåst året om.

Att ljussätta sin trädgård

Med ljusslingor och spotlights går det att skapa magi i sin trädgård. Genom att punktbelysa vissa träd, rabatter eller andra föremål i trädgården kan man skapa sin egen nattliga utställning som passar utmärkt både på vinter och på sommaren.

Att kunna se ut i trädgården även när det är mörkt ökar känslan av tryggheten och bryter lite av den isolering man kan uppleva under den mörka årstiden.

Utomhusbelysning

Men utomhusbelysning kan också vara praktisk, som till exempel en strålkastare med sensor som tänds när någon närmar sig på uppfarten eller vid garaget. En guide för den husägare som kommer hem sent, och en avskräckande signal till den som kanske inte har rent mjöl i påsen. Är man bortrest kan ett sådant system göra att en granne kan upptäcka ett inbrottsförsök och ringa polisen.

Det finns en rad olika solceller att välja bland för att få grön el hemma. Här är svar för dig som undrar hur mycket el får man egentligen från solceller på en villa?

Takets storlek spelar förstås stor roll. Det är ju oftast på hustaken som solcellerna monteras. Ju större tak, desto större möjligheter att sätta upp panel som ger dig el med hjälp av solen.

Hur mycket el får man från solceller på villa

En del oroar sig för att deras tak inte ska passa för solceller, att anläggningen inte ska gå att fästa men det behöver du inte bekymra dig om. Moderna anläggningar går att fästa på de flesta tak.

Du som är intresserad av att tillverka din egen el med hjälp av solceller bör absolut göra ett försök. Det finns en rad fördelar med det.

Dels påverkar du miljön mindre då solenergi rakt av är förnybar el som inte ger ifrån sig några utsläpp. Du blir också mer oberoende eftersom du själv blir din egen elproducent. Det gör att du inte är lika beroende av svängningar när det gäller prisförändringar på elmarknaden.

Hur mycket el får man från solceller på villa

Ofta leder detta till att du kan sänka dina elkostnader avsevärt. Se det som en investering – har du solceller på taket är ditt hus mer värt!

Så funkar solcellerna

När ljuset från solen når solcellerna på ditt tak bildas elektrisk spänning, det vill säga likström. I anläggningen på taket finns också växelriktare som gör om spänningen till växelström.

När den proceduren är klar kan du använda din egen ström från taket hemma, i allt från att ladda mobiltelefonen till att tända lampor och låta tvättmaskinen gå.

Hur mycket el får man från solceller på villa

Nu har ju solpaneler funnits ett bra tag redan och det finns många olika lösningar att välja bland. Om du köper en större anläggning kan det vara klokt att låta företaget som säljer stå för frakt, montering och installation.

Solceller är i regel enkla anläggningar men däremot är det bra att de monteras korrekt så du verkligen får dem att fungera optimalt.

Hur mycket el får man från solceller på villa

När du väl fått panelerna på plats på taket behöver du ha besök av ditt elnätsbolag som ska ändra eller rättare sagt byta din elmätare. När det är gjort kan du börja mäta din egen el från solen.

Hur mycket el behöver du?

Det är svårt att svara på. Det beror hur du bor, hur stort huset är, hur många ni är i hushållet och vad ni har för elförbrukning hemma.

Hur mycket el får man från solceller på villa

Ett hem med mycket vitvaror och vuxna som arbetar i hemmet drar såklart mer ström än ensamhushåll där ingen är hemma på dagarna och tvätten tvättas i gemensam tvättstuga med grannarna.

  • I dag bor vi mer olika än tidigare, fler är intresserade av kollektiva lösningar och därför måste förbrukningen räknas ut individuellt.
  • Men mellan tummen och pekfingret kan man säga att ett hushåll behöver ungefär 6 000 kilowattimmar per år.
  • Om du sätter upp solceller som motsvarar en yta på taket som är 20 kvadratmeter kan du själv tillverka ungefär hälften av din årsförbrukning.

Det är egentligen bara under sommaren du kan vara helt självförsörjande på el. Det har såklart med ljuset att göra. Men även om du klarar av att producera hälften av din egen el med hjälp av solpaneler så är det verkligen något att vara stolt över.

Hur mycket el får man från solceller på villa

Många som installerar en anläggning hemma blir också mer medvetna om förbrukningen. Så på det stora hela brukar de som satsar på solceller tjäna på en satsning inom några år. Ta gärna hjälp och råd av en elektriker innan du sätter igång, detta för att få tips om hur du bäst går tillväga för att maximera effekten på din villa.

September 5, 2020

Att det finns risker med gamla elkablar känner nog de flesta till, men när blir elkablar och andra elektriska installationer för gamla för att vara säkra?

Även el har ett bäst före-datum, och när detta passerats så innebär elsystemet en risk.

För elkablar som ligger inne i väggarna på ett hus så är det inte i första hand själva användningen som sliter på dem, utan snarare ålder som får gamla material att vittra sönder och dessutom påverkan från materialen runt omkring, som isolering.

Risker med gamla elkablar

Det kan också handla om egendragen el, som fungerar bra fram till den dag då den plötsligt inte gör det och en kortslutning startar en brand.

En elbesiktning gör att du kan sova tryggare

Som husägare har du själv ansvar för elsäkerheten i ditt hem. Därför ska du, om du nyligen flyttat in i ett äldre hus och inte vet hur gammal elledningarna är, se till att få en besiktning utförd.

Bäst är naturligtvis om du till och med kan låta utföra besiktningen innan du bestämmer dig för om du ska buda på huset. Om elen måste bytas ut så är detta helt klart något som påverkar värdet på huset.

Risker med gamla elkablar

En elbesiktning ska göras av en behörig elektriker. Under besiktningen kontrolleras elcentralen, säkringar, kopplingar, uttag, strömbrytare och eventuell jordfelsbrytare. Elektrikern gör också stickprovskontroller på några av elkablarna för att få en bild av elstandarden i huset.

Hur ofta görs en elbesiktning?

Bor du i ett hus som är mer än femtio år gammalt, och där du inte vet om elen blivit besiktigad, så ska du omedelbart kontakta en elektriker för en besiktning. Risken är då stor att elkablar och andra komponenter är i så dåligt skick att de utgör en säkerhetsrisk.

Risker med gamla elkablar

Men vi rekommenderar att man låter se över elen åtminstone vart tjugonde år, även om man bott i huset länge och var med när elen senast byttes ut.

Även om man tycker att kablar ligger skyddade i väggarna och inte borde kunna ta skada så kan saker hända som påverkar dem, och dessutom kan kablarna vara av dålig kvalitet eller dåligt kopplade. Grundregeln är att aldrig chansa med el.

Elrenovering höjer värdet på huset

Om elsystemet i ett hus är i dåligt skick så ska man låta utföra en elrenovering. En elrenovering innebär att alla elkablar, vägguttag och strömbrytare byts ut, liksom elcentralen och mätartavlan.

Risker med gamla elkablar

Ofta passar man också på att byta från ojordad till jordad el, vilket ökar säkerheten. En jordfelsbrytare sätts också in och man kan även passa på att installera några extra uttag i varje rum, något som det ofta brukar finnas behov av.

En elrenovering är ett stort projekt, men det gör huset säkrare och det ökar även värdet på fastigheten, så det brukar betala sig även rent ekonomiskt. Det är mycket viktigt att du anlitar elektriker för renoveringen och att du under inga omständigheter försöker dig på att dra elen själv.

Egendragen el är en av de vanligaste orsakerna till brand och olycksfall i hemmet, och dessutom kommer din försäkring inte att täcka skadorna vid en brand eller en olycka.

KONTAKTA OSS DIREKT